вторник, април 27th, 2010

Мисија

Иселениците од Македонија во светот да дадат свој личен придонес во развојот на демократијата и инвестирањето на сопствен капитал  во сопствената татковина за побрз економски развој преку иницирање на  повеќе контакти со татковината и информирање за настани од Македонија . Со блогот да се воспостави постојан линк со дијаспората и нивните семејства , пријатели и сонародници во Македонија.Преку  нашата дијаспора да се промовираат туристичките дестинации во земјата.